چنارون

چنارون یکی از پروژه های خود ساخته نانوپردازشگر است که قرار است در زمینه مدیریت آنلاین ساختمان فعالیت کند. این وب سایت به مدیر و همین طور اهالی ساختمان پنل های مختلفی می دهد که می توانند با استفاده از آنها کارهای روزمره ساختمان از تعمیرات تا ارتباط داخلی و در نهایت حسابرسی را انجام دهند. امکانات فوق العاده ای برای این پنل ها در نظر گرفته شده است و این وب سایت به عنوان اولین وب سایت از این گروه شناخته می شود، در آینده ای نزدیم چنارون به کل ایران سفر خواهد کرد و در بین همه آپارتمان ها و برج های مسکونی و تجاری جای خود را باز خواهد کرد.

دیدن وب سایت : چنارون